Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ


Το μείζον τούτον έργον εκδίδεται εις τέσσερις πολυτελείς τόμους και περιλαμβάνει τον ερμηνείαν των αναγιγνωσκομένων Ευαγγελικών και αποστολικών περικοπών την Κυριακήν όλου του έτους, καθώς και αντιστοίχους ομιλίας δια κάθε μίαν εξ αυτών. Πρόκειται περί ενός εξαιρετικού συμβουλευτικού οδηγού, απευθυνομένου εις τον κληρικόν δια των συγγραφών εκκλησιαστικών κηρυγμάτων, ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί απαραίτητον ερμηνευτικόν εγχειρίδιον και δια κάθε ευσεβή εκκλησιαζόμενον λαϊκόν, προκειμένου ούτος να κατανοεί πληρέστερον τα βαθύτερα πνευματικά και θεολογικά νοήματα την εν τη Θεία Λειτουργία αναγιγνωσκομένων περικοπών του Ευαγγελίου και του Αποστόλου.

Το Κυριακοδρόμιον είναι έργον του σπουδαίου λογίου Μητροπολίτου Νικηφόρου Θεοτόκη (+1800) όστις διετέλεσεν Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως εν Ρωσία και υπήρξεν συγγραφεύς πλειάδος θεολογικών και επιστημονικών συγγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: