Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Πριν από ένα περίπου χρόνο είχα πάει μία επίσκεψη στο Περιβόλη της Παναγίας, ήταν υπέροχα , παραθέτω μερικά ψίγματα φωτογραφικά για εκείνους που θα ήθελαν αλλά δεν μπορούν να πάνε.