Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Η ΔΟΥΛΕΙΑ

Χρήστος Λάσκαρης

Στὸ βιβλιοπωλεῖο

Φυλλομετρώνταςτὰ διηγήματα

τοῦ Βιζυηνοῦ
ποὺ ξανακυκλοφόρησαν,

νεαρὲ μὲ τὸ πέτσινο,

δὲν ξέρεις τί φυλλομετρᾶς.

Σὲ παρατηρῶ νὰ τὰ παρατᾶς

μὲ τὴν ἴδια ἄνεση

ποῦ τὰ πῆρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: